Welkom op mijn website, waar u kennis kunt maken met mijn werk en mijn drijfveren. Als kind (geb. IJmuiden/1961) was ik al sterk gefascineerd door oervormen, zoals ik ze veel later noemde. Vormen die in alle eenvoud het vaak gecompliceerde leven terugbrengen naar de essentie. Aan de hand van deze oervormen zoek ik mijn weg. Die weg vertaalt zich aan de ene kant in abstracte vormen, waarbij vooral mijn zoektocht naar de eenvoud naar voren komt, en aan de andere kant in landschappen en zeebeelden, waarbij het eiland Texel een sterke boventoon voert en waarbij de eenvoud lijkt te zijn gevonden. Het is voor mij een interessante vraag: wat blijft er over van de mens wanneer hij zich omringt met eenvoud? Men zou mijn werken ook kunnen zien als een spiegel die de structuren van de mens toont. De structuren waarbinnen de mens zich gedraagt, of niet gedraagt. De mens met aan de ene kant - in alle eenvoud - zijn blauwdruk en aan de andere kant het leven dat hij - vaak verre van eenvoudig - vormgeeft. Wat mijn schilderkunst betreft blijft het spel van kleur, vlakverdeling en compositie mijn voortdurende aandacht houden. Wat mijn woorden betreft streef ik naar alleszeggende eenvoud. Verder is het in mijn werk overigens altijd het zelfde liedje: het gaat over geloof, hoop en liefde. Veel plezier bij het bekijken van de website. Wilt u reageren, dan kan dat via info@roelbrakenhoff.nl

Op instagram toon ik heldere gedichten vergezeld van heldere schilderijen @dichterbijdeeenvoud 

Ook mijn kunst van de eenvoud is in al haar kleuren en vormen te zien op instagram @dekunstvandeeenvoud