Update 30-03-2020

In deze bijzondere periode waarin veel lijkt te veranderen, staat ook de kunst in een ander daglicht. Of liever gezegd ziet de kunst weinig daglicht. Alle activiteiten op Texel liggen logischerwijs stil, zo ook mijn exposities en presentaties. Maar op deze website kunt u in uw eigen tijd tóch genieten van de kunst van de eenvoud. Juist nu heel toepasselijk, zou ik willen zeggen. Als kunstenaar is het je taak om een gevoel te verbeelden. Vanuit die gedachte heb Ik een huis geschilderd. In dit concrete geval een huis voor de schapen, een schapenboet. Maar doorgedacht ook een huis voor de mensen. Want juist in deze tijd worden we teruggeworpen op ons huis, op het leven dat in ons huist. Ik heb er een gloedvol huis van gemaakt. En wens u alle rust, bezinning en gezondheid!

Ik ben ook in deze periode gewoon bereikbaar voor informatie en bestellingen: info@roelbrakenhoff.nl.

Welkom op mijn website, waar u kennis kunt maken met mijn werk en mijn drijfveren. Als kind (geb. IJmuiden/1961) was ik al sterk gefascineerd door oervormen, zoals ik ze veel later noemde. Vormen die in alle eenvoud het vaak gecompliceerde leven terugbrengen naar de essentie. Als autodidactische kunstenaar zoek ik aan de hand van deze oervormen mijn weg. Die weg vertaalt zich aan de ene kant in abstracte vormen, waarbij vooral mijn zoektocht naar de eenvoud naar voren komt, en aan de andere kant in geabstraheerde landschappen en zeebeelden, waarbij het eiland Texel een sterke boventoon voert en waarbij de eenvoud lijkt te zijn gevonden. Het is voor mij een interessante vraag: wat blijft er over van de mens wanneer hij zich omringt met eenvoud? Men zou mijn werken ook kunnen zien als een spiegel die de structuren van de mens toont. De structuren waarbinnen de mens zich gedraagt, of niet gedraagt. De mens met aan de ene kant - in alle eenvoud - zijn blauwdruk en aan de andere kant het leven dat hij - vaak verre van eenvoudig - vormgeeft. Wat mijn schilderkunst betreft blijft het spel van kleur, vlakverdeling en compositie mijn voortdurende aandacht houden. Wat mijn woorden betreft streef ik naar alleszeggende eenvoud. Verder is het in mijn werk overigens altijd het zelfde liedje: het gaat over geloof, hoop en liefde. Veel plezier bij het bekijken van de website. Wilt u reageren, dan kan dat via info@roelbrakenhoff.nl